Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Advisering aan scholen

Mede door de Wet op Passend Onderwijs, is er op veel scholen al aandacht voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Compacten en verrijken zijn termen die daarmee geassocieerd worden. 

Wat kan Gelukkig in Beeld voor je doen?

Gelukkig in Beeld kan adviseren op het gebied van compacten en verrijken door bijvoorbeeld het belang van hogere denkorde-opdrachten uit te leggen en concrete opdrachten aan te dragen. Daarnaast kan Gelukkig in Beeld adviseren op het beleid omtrent onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. We denken mee over de haalbaarheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van beleid, zodat het niet leerkrachtafhankelijk blijft wat het aanbod in de klas is aan hoogbegaafde kinderen. Gelukkig in Beeld kan tevens adviseren en ondersteunen bij het opzetten van een plusklas. Belangrijke vragen die we kunnen helpen beantwoorden zijn: Wat is het doel van de plusklas en welke kinderen komen daarvoor in aanmerking? 

Soms is het nodig om een IQ-test af te nemen. De KIQT+ is ontwikkeld voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test is op zijn best bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind (IQ 85-115). Interesse voor afname van de KIQT+ of de WISC-V bij een leerling? Kijk bij begaafdheidsonderzoek voor meer informatie over de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!