Gelukkig in Beeld 
Voor (h)erkenning van je ontwikkelpotentieel

Begaafdheidsonderzoek

Soms is het nodig om onderzoek te doen naar begaafdheid. Onderdeel van een begaafdheidsonderzoek is het doen van een poging tot een betrouwbare schatting van de intelligentie. Dit kan met de KIQT+ (5-11 jaar), de WISC-V (6-16 jaar) of WAIS-IV (volwassenen). 

Meerwaarde onderzoek
Onderzoek gebeurt meestal niet om alleen 'het getalletje' (ofwel IQ-score) te schatten, maar vooral om mogelijke verklaringen te signaleren voor dat wat maakt dat er een hulpvraag is. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een begaafdheidsonderzoek. Een aantal voorbeelden:

 • Als je kind vastloopt op school en er vermoedens zijn van hoogbegaafdheid.
 • Als je als (jong)volwassene regelmatig twijfelt aan jezelf, omdat anderen je niet lijken te begrijpen.
 • Als je kind zich niet goed voelt, niet graag naar school gaat en thuis moeiteloos lijkt (leek) te leren.
 • Als je graag wilt weten wat nu écht je cognitieve potentie (of dat van je kind of leerling) is.
 • Als het nodig is om toegang te krijgen tot een plusklas of fulltime hb-onderwijs. 
 • Als er handelingsgerichte adviezen nodig zijn om het onderwijsaanbod passend te maken.
 • Als je jezelf herkent in je kind, dat opeens hoogbegaafd blijkt te zijn. 
 • Als je vastloopt omdat anderen vinden dat je altijd zo moeilijk doet of denkt. 
 • Als...


Wat kan Gelukkig in Beeld voor je doen?

Afgestemd op je behoefte en de hulpvraag, bepalen we welke onderzoeksintrumenten er worden ingezet. Onderzoek is mogelijk bij kinderen vanaf 5 jaar én bij volwassenen en vindt doorgaans plaats in de praktijk van Gelukkig in Beeld. Als het passender is om het onderzoek op school of op een andere locatie af te nemen kan dit ook. Wanneer je twijfelt welk soort onderzoek voor jullie geschikt is, neem gerust contact op, dan kijken we samen wat het beste past.

Intelligentieonderzoek kinderen (5 - 16 jaar)

 • Bij dit onderzoek worden de intellectuele capaciteiten in beeld gebracht met de KIQT+ of WISC-V.
 • Een telefonische intake, een verslag en nagesprek van 50 minuten zijn inbegrepen.
 • Dit type onderzoek wordt aangeraden wanneer er geen zorgen of problemen in de ontwikkeling zijn en er een specifieke vraag over het intelligentie-niveau is (bijvoorbeeld voor toelating tot onderwijs voor hoogbegaafden of een plusklas, of voor advies over welk niveau VO passend is).
 • Kosten: € 550,- (KIQT+) en € 650,- (WISC-V).*

Begaafdheidsonderzoek kinderen (5 - 16 jaar)

 • Dit is een compleet onderzoek en brengt in beeld of een kind hoogbegaafd is en welke begeleiding het nodig heeft.
 • Naast het in beeld brengen van de intellectuele capaciteiten (met KIQT+ of WISC-V) wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de andere aspecten die horen bij hoogbegaafd zijn. Ook de gevoeligheden (overexcitabilities), zijnskenmerken en het sociale en emotionele functioneren worden in beeld gebracht.
 • Een intake, een verslag met handelingsadviezen en nagesprek van 50 minuten zijn inbegrepen.
 • Dit type onderzoek wordt aangeraden wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of wanneer je een zo compleet mogelijk beeld wilt van je kind.
 • Kosten: € 750,- (KIQT+) en € 850,- (WISC-V)*Intelligentieonderzoek (jong)volwassenen

Begaafdheidsonderzoek (jong)volwassenen

 • Bij dit onderzoek worden de intellectuele capaciteiten in beeld gebracht met de WAIS-IV.
 • Een telefonische intake, een scorerapport (beknopt verslag) en nagesprek van 50 minuten zijn inbegrepen. Het nagesprek (al dan niet meteen na het onderzoek) en de adviezen zijn mondeling; zelf aantekeningen maken is uiteraard prima.
 • Kosten: € 650,-*
 • Bij dit onderzoek worden de intellectuele capaciteiten in beeld gebracht met  de WAIS-IV.
 • Naast het in beeld brengen van de intellectuele capaciteiten wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de andere aspecten die horen bij hoogbegaafd zijn. Ook de gevoeligheden (overexcitabilities) en zijnskenmerken worden in beeld gebracht.
 • Een intake, een verslag met adviezen en nagesprek van 50 minuten zijn inbegrepen.
 • Kosten: € 850,-*

Uitbreiding onderzoek

Soms is het helpend om aanvullend psychologisch onderzoek te doen. Alle bovenstaande opties kunnen uitgebreid worden indien dat nodig is om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en/of nodig is. Mogelijk aanvullend, indien de uitkomst van het onderzoek hier aanleiding toe geeft is de OnderwijsRoutePlanner+. Dit is een hulpmiddel bij beslissingen over versnellen en/of overstap naar voltijds-hoogbegaafden onderwijs. Ook onderzoek naar executieve vaardigheden, persoonlijkheid en copingstrategieën is mogelijk. Omdat aanvullend onderzoek maatwerk is, zullen de kosten vooraf voorgelegd worden.


*Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw. Als de intake of het nagesprek beduidend langer duurt, wordt dit naar rato gefactureerd op basis van het uurtarief (€ 80,-)